دوشنبه , 23 تیر 1399
آموزش وردپرس

سرپرست معاونت آمار سازمان مدیریت گلستان خبر داد گلستان دومین استان از نظر شکاف درآمدی در کشور.

 به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان،‌ مهدی ملاغلامعلی اظهار کرد: مقدار ضریب جینی (یا همان شاخص سنجش نابرابری درآمد یا ثروت) در مناطق شهری استان گلستان در سال 1393 رقم 0/3714 است.

وی در خصوص شاخص ضریب جینی (Gini Coefficient)  یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه معرفی کرد و افزود: ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

گلستان  دهمین استان از نظر شکاف درآمدی

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان خاطرنشان کرد: سال‌هاست که شاخص‌های نابرابری از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه و به سیاست‌گذاران، اقتصاددانان و کاربران اصلی طرح ارائه می‌شود.

 ملاغلامعلی به بیان نتایج ارائه شده این شاخص توسط مرکز آمار ایران یادآور شد :در سال 1393 در مناطق روستایی استان گلستان، مقدار ضریب جینی (یا همان شاخص سنجش نابرابری درآمد یا ثروت) رقم 0/3285 بوده که از این حیث، استان گلستان در جایگاه بیست و دوم (دهمین استان از نظر شکاف درآمدی در بین استان‌های کشور) قرار دارد.

وی ادامه داد: در این سال در مناطق روستایی، کمترین مقدار ضریب جینی (برابری درآمد یا ثروت بیش‌تر) مربوط به استان خراسان جنوبی با رقم 0/2282 و بیشترین مقدار ضریب جینی (شکاف درآمدی بیش‌تر) مربوط به استان هرمزگان با رقم  0/3746بوده است.

سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین کاهش نابرابری 1393 نسبت به 1389

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان گفت: در مناطق روستایی، بیشترین کاهش ضریب جینی در سال 1393 نسبت به سال 1389 نیز مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوده است.

ملاغلامعلی افزود: به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این دو استان، در طی پنج سال رخ داده است این در حالی است که در طی سال‌های 1389 الی 1393 در استان‌های آذربایجان شرقی و اصفهان نه تنها ضریب جینی کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: استان گلستان در این شاخص با میزان تغییرات 0/0473در جایگاه دوازدهم قرار دارد.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان گفت: مقدار ضریب جینی (یا همان شاخص سنجش نابرابری درآمد یا ثروت) در مناطق شهری استان گلستان در سال 1393 رقم 0/3714 است که از این حیث، استان گلستان در جایگاه سی‎ام دومین استان از نظر شکاف درآمدی در بین استان‌های کشور قرار دارد.

ملاغلامعلی خاطرنشان کرد: در این سال در مناطق شهری، کمترین مقدار ضریب جینی (برابری درآمد یا ثروت بیش‌تر) مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با رقم 0/2586 و بیشترین مقدار ضریب جینی (شکاف درآمدی بیش‌تر) مربوط به استان هرمزگان با رقم 0/3765 بوده است.

وی ادامه داد: در مناطق شهری، بیشترین کاهش ضریب جینی در سال 1393 نسبت به سال 1389 مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل بوده است. به عبارت دیگر بیشترین کاهش نابرابری در این دو استان، در طی پنج سال رخ داده است.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان گفت: این در حالی است که در سال‌های 1389 الی 1393 در استان‌های هرمزگان و قم نه تنها ضریب جینی کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز نشان می‌دهد، استان گلستان در این شاخص با میزان تغییرات 0/0382 در جایگاه نوزدهم قرار دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.