دوشنبه , 23 تیر 1399
آموزش وردپرس

نخستین جلسه راهبردی شورای مرکزی کانون طنین درسال جدید

اولین جلسه شورای کانون با حضور اعضاء شورای مرکزی کانون مسجد در15فروردین برگزار شد. دراین جلسه برخی عناوین وبرنامه های پیشنهادی برای جلسات آینده شورا دردستور کارقرارگرفت .مهمترین مطالب عنوان شده درجلسه بدین شرح است:

تبریک سال جدید

معارفه آقای مهندس زرگر بعنوان عضوجدید شورا

بررسی جلسه قرآن هفتگی مسجد

مشارکت با بسیج وهیات امناء مسجد

بررسی برنامه های اردویی وورزشی اعضاء

پوشش بیمه حوادث برای اعضاء

استمرار طرح موفقیت آمیز صفرتاصد

بررسی برنامه های آموزشی

تجلیل ارفعالین

برنامه ریزی جهت کیفیت برنامه های تابستان وماه مبارک رمضان

استمرار جشنواره ملی نماهنگ طنین

کادرسازی اعضا درفعالیتهای مختلف کانون

ارتباط بیشتر با اولیاء اعضاء

بررسی نقاط ضعف وقوت طرح خیرین فرهنگی

توزیع فرم نظرسنجی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.